แก้ไขกระทู้
ลูกๆไซบีเรียน ฮัสกี้ หาบ้านใหม่
ถ่ายพยาธิ และวัคซีนเข็ม1 เรียบร้อย กำลังจะวัคซีนเข็ม2 รับได้ทันทีหลังจากวัคซีนเข็ม 2 น่ะค่ะ