แก้ไขกระทู้
รับเลี้ยงพิทบลูที่เจ้าของเลี้ยงไม่ไหว  อยู่ลพบุรี