แก้ไขกระทู้
คือว่า บ้านอยู่เชียงราย อากาศหนาว แต่ว่า หมาไม่ยอม
ใส่เสื้อ มันยิ่งขนสั้นๆอยู่ด้วย เวลาใส่แล้วมันจะกัดมือ

ใส่ถุงมือแล้ว ก็กัดแรงขึ้น ทำอย่างไรดีครับ