แก้ไขกระทู้ไป...ทำให้แม่ดีใจ ทดแทนคุณท่านแม้เพียงเล็กน้อย
ด้วยการล้างเท้าแม่... และกราบเท้าแม่
เพราะเรารักแม่
ในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558. เริ่มต้น 9.00 น. 
เซนทรัล แจ้งวัฒนะ


เพื่อเเม่ เพื่อคนที่เรารัก