แก้ไขกระทู้
ใครที่ไม่สามารถเลี้ยงได้เพราะต้องย้ายที่อยู่หรือเพราะไม่มีเวลาเอามาให้ผมได้น้ะครับ
Id  line : fongbepakasit
Facebook : Bomm Pst
Phones   : 0914964577