แก้ไขกระทู้
ขอเพศผู้นะคะ ที่บ้านรับแค่ตัวเดียวนะคะ