แก้ไขกระทู้

เมื่อเจ้านายเผลอทำ Go Pro หล่น

อื้ม นี้อะไร กินได้ม้ย?

งั่ม!!!

เฮ้! กินไม่ได้นะ! ไม่ให้แล้ว ไม่ต้องมาทำหน้าจ๋อยเลย