แก้ไขกระทู้
กรมพลศึกษา จัดโรดโชว์รณรงค์วิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปี 2559
    ดร.กิตติพงษ์  โพธิมู อธิบดีกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า
สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดทำกิจกรรม
โรดโชว์เพื่อรณรงค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬา ประจำปี 2559 ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายของประชาชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้นำวิทยาศาสตร์การกีฬาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย อันนำไปสู่การมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
    ในปี 2559 นี้ สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ได้ดำเนินกิจกรรมโรดโชว์เพื่อรณรงค์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการกีฬา ในส่วนภูมิภาค 4 ภาค ภาคละ 2 จังหวัด จังหวัดละ 2 ครั้ง ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดนครราชสีมา ช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2558 ภาคใต้ ที่จังหวัดตรังและจังหวัดภูเก็ต ช่วงระหว่างเดือนมกราคม 2559 ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดเชียงราย ช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2559
และภาคกลาง ที่จังหวัดชัยนาทและจังหวัดอยุธยา ช่วงระหว่างเดือน มีนาคม 2559
    เริ่มต้นสัญจรเพื่อจัดกิจกรรมฯ ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 ณ รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานี อ.เมือง จ.อุบลราชธานี วันอังคารที่ 22 ธันวาคม 2558 ณ รร.ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม ณ รร.บ้านเสมา อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา และวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม ณ รร.พิมายวิทยา อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ทั้งนี้มีกิจกรรมให้เข้าร่วมมากมาย อาทิ การทดสอบสมรรถภาพทางกายและประเมินผลการทดสอบฟรี พร้อมชมนิทรรศการให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาอย่างถูกวิธี รวมไปถึงเกมให้ร่วมสนุกเพื่อรับของรางวัลอีกมากมาย สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา โทร.0-2219-2671 หรือผู้ประสานงานโครงการฯ โทร.0-2618-7781 ต่อ 107