แก้ไขกระทู้
สวัสดีค่ะเจ้าของน้องหมาทุกท่าน

ขอรบกวนเวลา Pet Parents ทุกท่านเล็กน้อย ช่วยตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับการเลือกโรงพยาบาลสัตว์ให้กับน้องหมานะคะ
โดยข้อมูลทั้งหมดจะนำใช้เป็นข้อมูล Project จบ ของปริญญาโท MBA CU ค่ะ
ข้อมูลทุกอย่างจะเก็บเป็นความลับค่ะ เป็น Anonymous ไม่มีการเปิดเผยนะคะ
[url]http://www.surveycan.com/survey161410[/url]

ขอขอบคุณทุกท่านล่วงหน้าเป็นอย่างสูงที่เสียสละเวลาให้นะคะ
ขอให้น้องหมาบของทุกท่านแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะ
แก้ไขครั้งที่ 1 เมื่อ 2016-04-18 17:39:23