แก้ไขกระทู้
เราเลี้ยงในคอนโดพาออกไปเดินเล่นได้เล่นกะน้องได้ทุกวันเราเลี้ยงหมาพันเล็กไว้หนึ่งตัว 0925399007 อาหารเราให้อาหารเปียกสลับอาหารเม็ดบวกกับของที่้ราชื้อมากินเองบ้างเรารับได้ตัว้ดียวนะ