แก้ไขกระทู้
มี E-mail อยู่ 2 อันที่ได้รับ
เคยกดยกเลิกหลายครั้งแล้ว
แต่ยังได้รับอีก
เข้าไปใน Link ที่บอกยกเลิกก็ไม่มีอะไรขึ้นค่ะ
เป็นหน้าว่างเปล่า ๆ เลย
ทั้ง ๆ ที่เมื่อก่อนยังไม่เป็นหน้าว่างเลย