แก้ไขกระทู้"คนไทยปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า"

สภากาชาดไทยขอเชิญผู้สนใจฉีดวัคซีน ฟรี ! ในโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แบบป้องกันล่วงหน้าในคน (ก่อนถูกสัตว์กัด) ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2559 ณ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เวลา 08.30-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) 
ข้อมูลควรอ่าน
*เสียค่าธรรมเนียมบัตร 20 บาท
*พักช่วงเวลา 12.00-13.00 น.
*ควรมาก่อนเวลา 15.00 น. เนื่องจากผู้มาใช้บริการจำนวนมาก
*ต้องมาฉีดตามนัด จนครบ 3 เข็ม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
โทร. 02 252 0161-4 ต่อ 125

CR : The Thai Red Cross Society