แก้ไขกระทู้
ส่ง sms ไปสองรอบแล้สวค่ะ ไม่มีอีเมลตอบกลับมาเลยว่าเปิดร้านได้
โทรไปเบอรืที่ทิ้งไว้ก็บอกยังไม่เปิดใช้บริการค่ะ