แก้ไขกระทู้

ยังมีสุนัขและแมวจำนวนมากที่ประสบอุบัติเหตุ และมีภาวะความเจ็บป่วย

ที่ต้องการเลือดเพื่อช่วยรักษาชีวิตเบื้องต้น แต่ปัจจุบันยังมีความคลาดแคลน

ในส่วนนี้

โรงพยาบาลสัตว์จึงได้เปิดหน่วยธนาคารเลือดสุนัขและแมว (Talingchan Blood Bank )

โดยมีอุปกรณ์และทีมสัตวแพทย์โดยเฉพาะเพื่อเก็บเลือด และนำมาใช้กับสุนัขและแมว

ที่อยู่ในภาวะวิกฤตได้ 

Doner HERO

สุนัขและแมวที่บริจาคเลือด จะได้รับสิทธิประโยชน์

และการดูแลสุขภาพจากทางโรงพยาบาลตลอดระยะ

เวลาที่บริจาคเลือด

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-887-8321-3