แก้ไขกระทู้
[url=http://www.lipeferry.net]หลีเป๊ะ[/url] หาดสวย บรรยากาศดี [url=http://www.lipeferry.net]ที่พักเกาะหลีเป๊ะ[/url]สบาย วิวสวย มาเที่ยวกันนะค่ะ หลีเป๊ะเมืองสงบ [url=http://www.lipeferry.net]เกาะหลีเป๊ะ[/url]
ข้อมูล [url=http://www.lipeferry.net]ที่พักเกาะหลีเป๊ะ[/url]
 
[img]http://www.lipeferry.net/img/beach.jpg[/img]
 
[url=http://www.lipeferry.net]ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ[/url] [url=http://www.lipeferry.net]หลีเป๊ะ เดินทาง[/url]
[url=http://www.lipeferry.net]การเดินทางไปหลีเป๊ะ[/url] แบบกรุ๊ปทัวร์ , หมู่คณะ , องค์กร , หน่วยงาน , ชมรม , มหาวิทยาลัย , สัมมนาบริษัท
เดินทางเป็นส่วนตัว สะดวก รวดเร็ว [url=http://www.lipeferry.net]หลีเป๊ะ ประหยัด[/url] 
เลือกเวลาได้ เดินทางไป - กลับ ได้เอง    
ออกแบบโปรแกรมเที่ยว , โปรแกรมดำน้ำได้เอง  [url=http://www.lipeferry.net]หลีเป๊ะ ดำน้ำ[/url]
ส่งถึงหน้าหาดที่พัก (ไม่ต้องต่อเรือหางยาวที่โป๊ะจอดเรือ) [url=http://www.lipeferry.net]เรือไปหลีเป๊ะ[/url]
Trip เล่นน้ำเป็นแบบ 4 จุด  (โซนใน)  
เพิ่มเป็น 8 จุด (โซนใน และ โซนนอก)
 
[img]http://www.lipeferry.net/userfiles/images/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%B0.jpg[/img]
 
[url=http://www.lipeferry.net]หลีเป๊ะ รถตู้[/url] [url=http://www.lipeferry.net]หลีเป๊ะ ประหยัด[/url] 
ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง  รอขึ้นเรือ ใช้เวลาไม่เกิน 30 นาที 
ท่าเรือปากบารา-หลีเป๊ะ ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชั่วโมง 
รวมเวลานั่งรถตู้ เช็คอินโหลดกระเป๋า และนั่งเรือไป[url=http://www.lipeferry.net]เกาะหลีเป๊ะ[/url] ใช้เวลาเดินทางเพียง 3.30 ชั่วโมง Lipe Ferry จัดการเดินทางให้ง่าย และมีการรอน้อยที่สุด 
รถตู้แบบ 13 ที่นั่ง ค่าโดยสาร 250 บาท / ที่นั่ง / เที่ยว  
รถตู้แบบ 9 ที่นั่ง VIP ค่าโดยสาร 300 บาท / ที่นั่ง / เที่ยว 
[url=http://www.lipeferry.net]หาดใหญ่หลีเป๊ะ[/url]ขาไป ให้บริการ วันละ 3 เที่ยว 
08.30 น., 09.45 น., 12.30 น. จากสนามบิน[url=http://www.lipeferry.net]หาดใหญ่ ปากบารา[/url]
 
[url=http://www.lipeferry.net]หลีเป๊ะ เดินทางเอง[/url] [url=http://www.lipeferry.net]หาดใหญ่ หลีเป๊ะ[/url] [url=http://www.lipeferry.net]หลีเป๊ะ เครื่องบิน[/url] 
 
เกาะหินซ้อน
[img]http://www.lipeferry.net/userfiles/images/1(6).jpg[/img]
                     
[url=http://www.lipeferry.net]กรุงเทพ หลีเป๊ะ[/url] [url=http://www.lipeferry.net]เชียงใหม่ หลีเป๊ะ[/url] [url=http://www.lipeferry.net]ขอนแก่น หลีเป๊ะ[/url] [url=http://www.lipeferry.net]หลีเป๊ะ สนามบิน[/url]