แก้ไขกระทู้
ใส่เบอร์โทรศัพท์ไม่ได้ บอกว่าเคยสมัครแล้ว ลองใส่ถึง 3 หมายเลข