แก้ไขกระทู้
อยาก เลี้ยง จริงๆ เพราะ อยู่ หอ คน เดียว มี เอา ไว้ เป็น เพื่อน

เพศ ผู้ ได้ จะ ดี มาก ขอบ คุณ ครับ