แก้ไขกระทู้
โรงพยาบาลสัตว์ตลิ่งชัน #รับผู้ช่วยสัตวแพทย์หลายอัตรา
ที่อยู่ 1 ซ.บรมราชชนนี 61 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม 10170
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เบอร์โทร 02-8878321 ต่อ 505
จันทร์-ศุกร์ 8:00-17:00 คุณฐิตารีย์ ใช้เทียมวงษ์
ส่งเอกสารใบสมัครผ่าน email : hr@talingchanpet.net
#ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
- ดูรายการและประสานงานกับสัตวแพทย์ เพื่อเบิกข้าวและยาให้สัตว์ที่ฝาก
- ทำความสะอาดที่พักสัตว์ และควบคุมความสะอาด อนามัยของสัตว์
- ให้อาหารสัตว์และยา ตามสัตวแพทย์สั่ง
- ลงบันทึกและรายงานผลลงในเอกสารต่างๆ
- ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร
- จับบังคับสัตว์ให้อยู่ในท่าที่เหมาะสม และปลอดภัย
- ช่วยหยิบเครื่องมือ เบิกเวชภัณฑ์ต่างๆเพื่อนำมาใช้ในการรักษา
- ตรวจเช็คและเบิกอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาให้พร้อมอยู่เสมอ
- เช็คตารางการทำงานของสัตวแพทย์และผู้ช่วยสัตวแพทย์ เพื่อเป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน
- ดูแลรับผิดชอบในงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- มีความรู้พื้นฐานในเรื่องการสังเกตอาการสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการวิกฤติ และรู้จักรับมือได้อย่างทันท่วงที
คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ปวช.ปวส.หรือปริญญาตรีด้านสัตวบาล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
- มีความสามารถในการอ่านเขียนภาษาไทยได้ดี ถ้ามีความสามารถในการอ่าน/เขียน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีใจรักด้านบริการ
- สามารถเรียนรู้และปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว
- มีความละเอียดรอบคอบ
- มีจิตใจอ่อนโยนต่อสัตว์
- บุคลิกน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้
#สวัสดิการ
1.ค่าเข้าทำงานเป็นกะ
2.เบี้ยขยัน
3.ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)
4.ประกันสังคม
5.ลากิจ
6.ลาพักร้อน
7.ปรับเงินเดือน
8.นักขัตฤกษ์
9.โบนัส
10.ปรับเงินเดือน
11.ลาคลอด
12.ลาแต่งงาน
13.ลาบวช
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เบอร์โทร 02-8878321 ต่อ 505
จันทร์-ศุกร์ 8:00-17:00 คุณฐิตารีย์ ใช้เทียมวงษ์
ส่งเอกสารใบสมัครผ่าน email : hr@talingchanpet.net