แก้ไขกระทู้
พาน้องหมาไปตรวจสุขภาพ พบว่าค่า kสูงถึง8.5
ค่าn naต่ำ 133 ค่าtp 9.0 แต่ค่าไต 1.3 ค่าตับปกติ
อยากทราบว่าค่าดังกล่าวนี้อันตรายไหมคะ แล้วการที่ค่า kสูงกับค่าnaต่ำ ระดับนี้ควรทำอย่างไรและเกิดจากอะไรคะ