แก้ไขกระทู้
ขอเป็นพันเล็กน่ะครับ จะเลี้ยงไว้เล่นแก้เหงาครับ
มีเวลาให้น้องตลอด