แก้ไขกระทู้
เนื่องจากไม่มีเวลาเลี้ยงดูและมีเด็กอ่อน
น้องจะกัดคนในบ้านค่ะ