แก้ไขกระทู้
หาบ้านให้น้องพันธุ์ลาบาดอร์ผสมบางแก้วค่ะ ซื้อบ้านแล้วเจ้าของเดิมทิ้งไว้ ไม่สะดวกเลี้ยงน้องค่ะ