แก้ไขกระทู้
หาบ้านให้น้องค่ะ เพศเมีย  อายุ 2 เดือนค่ะ