แก้ไขกระทู้
แจกสุนัขไทยหลังอานเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงฤดูผสมพันธ์ทำให้สุนัขร้องช่วงกลางคืนทำให้เพื่อนบ้านไม่ค่อยพอใจครับสุนัขมีนิสัยดุหวงของขอคนมีพื้นที่และใกล้เคียงจังหวัดสมุทรสาครเพื่อมีเวลาไปหาได้ครับ
ขอดูรูปได้ครับ ติดต่อ 0870814520