แก้ไขกระทู้
น้องหมาป่วย  ไม่รู้เปนอะไร  แต่มีเหมือนถุงอะไรสักอย่างยุที่หลัง  ถามหน่อยคะ   น้องเปนอะไรคะ  และล่าสุดคือไม่ยอมกินข้าว