แก้ไขกระทู้
<p style="margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Helvetica;">
    <span style="font-size: 12pt;">เฟรนลายเสือ อายุ2เดือน เพศผู้ พร้อมเลี้ยง</span></p>
<p style="margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Helvetica;">
    <span style="font-size: 12pt;">ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์ ถ่ายพยาธิแล้ว หยอดยาเห็บหมัด</span></p>
<p style="margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Helvetica; min-height: 13.8px;">
    &nbsp;</p>
<p style="margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Helvetica;">
    <span style="font-size: 12pt;">แถมอุปกรณ์&nbsp;</span></p>
<p style="margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Helvetica;">
    <span style="font-size: 12pt;">กรง ที่รองฉี่ ขวดน้ำ จานข้าว อุปกรณ์ต่างๆ</span></p>
<p style="margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Helvetica; min-height: 13.8px;">
    &nbsp;</p>
<p style="margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Helvetica;">
    <span style="font-size: 12pt;">น้องอยู่เกษตร นวมินทร์&nbsp; ส่งได้ เกษตร-นวมินทร์ นนทบุรี ระแวกใกล้เคียง</span></p>
<p style="margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Helvetica; min-height: 13.8px;">
    &nbsp;</p>
<p style="margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Helvetica;">
    <span style="font-size: 12pt;">ปล.ย้ายบ้าน ไม่สามารถเลี้ยงน้องต่อได้</span></p>
<p style="margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Helvetica; min-height: 13.8px;">
    &nbsp;</p>
<p style="margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Helvetica;">
    <span style="font-size: 12pt;">พร้อมโอน ต่อรองได้&nbsp;</span></p>
<p style="margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Helvetica;">
    <span style="font-size: 12pt;">ติดต่อ 084-9419469</span></p>
<p style="margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Helvetica;">
    <span style="font-size: 12pt;">Line : bt95_</span></p>
<p style="margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Helvetica;">
    <span style="font-size: 12pt;">หรือ inbox</span></p>
<div>
    &nbsp;</div>