แก้ไขกระทู้
ขอคำแนะนำการดูแล ตรวจเช้คน้ำตาลน้องที่บ้านด้วยตัวเอง..ทำได้หรือไม่ อย่างไร