แก้ไขกระทู้
หมาปอมที่บ้านอายุ7-8เดือา
ซื้อมาตัวเมียมา 3เดือน
แต่ตัวผู้จะขี่ตัวเมียอย่างเดียว
มีวิธีแก้ไหมครับ โดยไม่ต้องพาไปตอน