แก้ไขกระทู้
ช่วยน้องช่วยน้องหาบ้านใหม่ ให้น้องหมาบางแก้ว แท้ ชื่อปีใหม่ อายุ 6 ปี เจ้าของไม่ค่อยอยู่บ้าน อยากได้คนเมตตารับน้องไปอุปการะเลี้ยงครับ  
ติดต่อ 081-342-3852 แท้ ชื่อปีใหม่ อายุ 6 ปี เจ้าของไม่ค่อยอยู่บ้าน อยากได้คนเมตตารับน้องไปอุปการะเลี้ยงครับ  
ติดต่อ 081-342-3852