แก้ไขกระทู้
อยากทราบโรงพยาบาลหรือคลีนิคสัตว์ ในชลบุรีที่เชี่ยวชาญด้านการขูดหินปูนคะ 
น้องอายุ 10 ปี พันธุ์ชิวาวาคะ