แก้ไขกระทู้
หมาพันไทย อายุ 3  4เดือน ดอนเมือง รังสิต สายไหม
𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑜𝑘𝑝𝑙𝑎𝑝𝑙𝑎