แก้ไขกระทู้
หาบ้านให้สุนัขสองตัว นครสวรรค์  ตัว  ผู้ ครับ