แก้ไขกระทู้
ตัดขนบริเวณปากเป็นแผลเน่ามากค่ะพาไปคลีนิคเค้าไม่รับทำให้