แก้ไขกระทู้
<p style="margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Helvetica;">
    <span style="font-size: 12pt;">สวัสดีค่ะ</span></p>
<p style="margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Helvetica;">
    <span style="font-size: 12pt;">ตอนนี้ โมจิ พันธุ์แจ็ครัสเซลละ(Jack Russell Terrier)เพศเมีย มี mark ที่หน้าสีน้ำตาล ลำตัวสีขาว ขนสั้น วัคซีนครบ(สุนัขของหมอแนนเอง)</span></p>
<p style="margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Helvetica; min-height: 13.8px;">
    &nbsp;</p>
<p style="margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Helvetica;">
    <span style="font-size: 12pt;">เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 (1 ปี 2 เดือน)</span></p>
<p style="margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Helvetica;">
    <span style="font-size: 12pt;">กำลังอยู่ในช่วงผสมพันธุ์(เป็นสัด-estrus)</span></p>
<p style="margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Helvetica;">
    <span style="font-size: 12pt;">ต้องการผสมพันธ์ุ มีใครสนใจผสมพันธุ์ไหมค่ะ</span></p>
<p style="margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Helvetica; min-height: 13.8px;">
    &nbsp;</p>
<p style="margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Helvetica;">
    <span style="font-size: 12pt;">อยู่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา&nbsp;</span></p>
<p style="margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Helvetica;">
    <span style="font-size: 12pt;">สนใจติดต่อ 088-6197197 line : kanemoshi</span></p>