แก้ไขกระทู้
พอดีเห็นเขาข้างทางเลยเก็บมาเลี้ยง อยากทราบว่าเป็นพันธุ์อะไรหร๋อค่ะ