แก้ไขกระทู้
หาบ้านใหม่ให้สุนัขไทยหลังอานอยู่นนทบุรีติดปัญหาปรับปรุงบ้านใหม่สนใจรับไปดูแลต่อติดต่อ0898903366