แก้ไขกระทู้
โกเด้นที่บ้าน 12ปี  ป่วยโรคลมชักมาได้ประมาณปีกว่า ให้ยากันชักตามแพทย์สั่ง สาเหตุมาจากช่วงเด็กเคยไตวายเฉียบพลัน เกล็ดเลือดต่ำ  ช่วงที่เกิดอาการชัก จะฉี่แบยไม่รู้ตัว  ช่วงหลังมากหนึ่งอาทิตย์นี้ แขนขาอ่อนแรงลุกไม่ได้  หายใจหอบ  นอนไม่หลับ  ไม่ทราบเด็กท่านใดเคยป่วย  และวิธีดารดูแลครับ