แก้ไขกระทู้

"แม้พูดจาภาษาคนไม่ได้ แต่สายใยระหว่างเราก็ทำให้เข้าใจในความรักที่มอบให้กันและสนองตอบอย่างภักดี"

รับฝึกสุนัขและเลี้ยงสุนัขทุกสายพันธุ์

โดยผู้ฝึกสุนัขตำรวจ

ผ่านการฝึกสุนัข  สืบค้นหาวัตถุระเบิดจาก / ผู้ควบคุมสุนัขจาก ATF (Bureau of Alcohol,Firearms and Explosives)  ประเทศสหรัฐอเมริกา

ครูฝึกสุนัขตำรวจเพื่อเพิ่มรายได้พิเศษนอกเวลาราชการ

ใช้คำสั่งในการฝึกได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

รับฝึกที่บ้านและโรงเรียน

รับสอนและให้ใช้คำสั่งเบื้องต้นขั้นพื้นฐาน และ Basic กับเจ้าของสุนัขด้วยตัวเอง

ในคอร์ส ประกอบด้วย

ขั้นพื้นฐาน(เชื่อฟังคำสั่ง) ขั้นแก้ไขนิสัยเสียต่างๆ

@ เดิน นั่ง ยืน หมอบ นอน คอย - สุนัขจะอยู่กับที่จนกว่าเจ้าของจะเรียก หรือคอยออกคำสั่ง

@ ขับถ่ายเป็นที่เป็นเวลา

@ ปฎิเสธอาหารจากคนแปลกหน้า และไม่กินของตกหล่น

@ ขุดดินเล่นน้ำ กระโดดตะกายเจ้าของ

@ ขี้กลัว ก้าวร้าว เห่ารบกวน กัดแทะสิ่งของ

ขั้นความสามารถพิเศษ

@ คาบตะกร้า คาบหนังสือพิมพ์

@ สวัสดี 2 ขา นอนคลาน เรียกกลับมาหาเจ้าของ

@ อารักขา เฝ้าบ้านเฝ้าโรงงาน อายุสุนัขที่เหมาะกับการฝึก ตั้งแต่ 4 เดือน - 4 ปี

บริการพิเศษฟรีในระหว่างเข้ารับการฝึกสอน

** อาบน้ำ เช็ดหู แปรงขน ทำความสะอาดทุกอาทิตย์

** ฉีดยาฆ่าเห็บเหา

เจ้าของสามารถนำสุนัข กลับไปเที่ยวบ้านได้

อาหารที่ใช้ ได้มาตรฐานเดียวกับที่เจ้าของสุนัขใช้อยู่

อัตราค่าฝึก พร้อมอาหาร 4,000 - 5,000 บาท/เดือน

หรือ 12,000 - 15,000 บาท/คอร์ส (ระยะเวลาการฝึก 3 เดือน)
 

ติดต่อผมได้ครับ ดาบตำรวจ ธนวัฒน์
กองกำกับการสุนัขตำรวจ โทร 089-4908742,     089-7411336, 089-4908742