แก้ไขกระทู้
เกล็ดเลือดต่ำ  ช่วงที่เกิดอาการชัก จะฉี่แบยไม่รู้ตัว  ช่วงหลังมากหนึ่งอาทิตย์นี้ แขนขาอ่อนแรงลุกไม่ได้  หายใจหอบ  นอนไม่หลับ  ไม่ทราบเด็กท่านใดเคยป่วย  และวิธีดารดูแลครับ .