แก้ไขกระทู้
ไม่มีเวลาดูแลเขา มองหน้าเขาแล้วสงสารมากๆ