แก้ไขกระทู้
หาบ้านให้สุนัข
เนื่องจากผมต้องไปเกณฑ์ทหารวันที่ 1 พค นี้ ไม่มีคนดูแลจึงอยากขอความเมตตาคนใจดี ช่วยอุปการะเลี้ยงดู ผมยินดีส่งให้ฟรี ถึงบ้าน