แก้ไขกระทู้
สนใจชิบะอินุติดต่อได้นะค่ะ ฟาร์มอยู่พัทยาค่ะ