แก้ไขกระทู้
ขอความช่วยเหลือน้องหมา ใหญ่7ตัว เล็ก10ตัว เนื่องจากเจ้าของป่วยติดเตียงเป็นผู้ชรา ไม่สามารถเลี้ยงดูได้ ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือด้วยค่ะ