แก้ไขกระทู้
15000B 
ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ 
www.facebook.com/ts.pet.farm