แก้ไขกระทู้
สุนัขที่บ้านลาบราดอ์สีดำผสมอายุ 8 เดือน อยากหาที่อยู่ให้เขาใหม่ที่เหมาะสมและสามารถฝึกเขาได้ค่ะ