แก้ไขกระทู้
ฝึกน้องหมายากมั้ย. ควรฝึกตั้งแต่กี่เดือน.