แก้ไขกระทู้
เวลาสอนให้นั่งหรือเรียกชื่อ แล้วให้ขนม น้องมักมองไม่เห็นขนมค่ะ พอยื่นให้ก็จะงับมือตลอด ต้องแก้ยังไงคะ