แก้ไขกระทู้
หมาที่บ้านฉี่ไปทั่วเลยต้องทำยังไงให้น้องฉี่เป็นที่คะ
.