แก้ไขกระทู้
(1UFA) “หมาคือเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์” นักวิทย์ยืนยันหมาสัมผัส 6 อาการเหล่านี้ของมนุษย์ได้จริง 
 
(1UFA) 1UFA  ชื่อว่าคนเลี้ยงหมา 1UFA PG SLOT 
 คนรักหมาต่างเคยได้ยินคำกล่าวนี้กันมาแล้วว่า “หมาคือเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์” dog is man’s best friend เพราะหมาเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ 
และสิ่งที่เผ่าพันธุ์สี่ขานี้ได้ฝากความประทับใจไว้กับมนุษย์เรามากที่สุดก็คือเรื่อง ความรัก ความซื่อสัตย์ ที่หมามีต่อเจ้าของ ที่เราต่างก็เคยได้รับรู้วีรกรรมของพวกหมามามากมาย 
ร่วมสนุกต่อได้ที่ 
📍คลิก line @NEWUFA