แก้ไขกระทู้

เชื้อราที่ทำให้เกิดโรคที่ผิวหนังสุนัข เรีกยว่า Dermatophytosis หรือ Ringworm สามารถก่อพยาธิสภาพได้เฉพาะตําแหน่งที่มีการสร้างเคราติน (Keratin) เท่านั้น เช่น ผิวหนังกําพร้าชั้นขี้ไคล เส้นขน และเล็บ จำแนกได้ 2 กลุ่ม คือ Microsporum และ Trichophyton การเกิดโรคมักเกิดจากเชื้อในตัวใดตัวหนึ่งใน 3 ชนิดคือ

1. Microsporum canis (พบได้บ่อยสุด)

- มักติดจากสปอร์ที่อยู่ตามสิ่งแวดล้อม หรือติดมากับแปรง หวี และอุปกรณ์อื่นๆ
2. Microsporum gypseum

- ปกติจะอยู่ตามพื้นดินและอาจพบตามขนและผิวหนังของสัตว์ที่ถูกปล่อยเลี้ยงตามพื้นดิน โดยอาจทำให้เกิดโรคหรือไม่ก็ได้

3. Trichophyton mentagrophytes

- สาเหตุเกิดจากสัตว์ฟันแทะ ( สัตว์ขนาดเล็ก เช่น หนู กระรอก ) เป็นตัวกักเก็บเชื้อ ดังนั้นสุนัขจึงอาจติดโรคถ้ามีการสัมผัสสัตว์ฟันแทะพวกนี้ได้

การรักษา

ถ้าเป็นเฉพาะแห่งอาจใช้ยาครีมป้าย โดยตัดขนให้เกลี้ยง แล้วป้ายยาฆ่าเชื้อราซึ่งจะให้ผลการรักษาดีที่สุด สำหรับโรคที่กระจายทั่วตัว อาจจำเป็นต้องตัดขนทั้งตัว แล้วอาบด้วยแชมพูขจัดรังแค หรือแชมพูที่มีส่วนผสมของ Chlorhexdine และ Miconazole หรือตัวยาที่ใก้ลเคียงกัน สัปดาห์ละ 2 ครั้ง และอาจจำเป็นต้องให้ยากินร่วมด้วย

เว็บแทงบอลบนมือถือ


แก้ไขครั้งที่ 3 เมื่อ 2022-09-22 03:52:39